Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ Nhật, 20/4/2014, 21h:46:8
Thông tư 89/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính
8/9/2010 10:25:38 AM

Thông tư này hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung