Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 2, 23/4/2018, 6h:38:37
Cục Bảo tồn đa dạng sinh học
9/4/2009 6:58:21 AM
CỤC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC 

Địa chỉ: Số 10, Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 84-4-3941.2027/3795.6854 - 3114       Fax: 84-4-3941.2028
E-mail: cucbtddsh@vea.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ: Cục Bảo tồn đa dạng sinh học
Website: http://bca.vea.gov.vn/​

LÃNH ĐẠO CỤC

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Phạm Anh Cường

Cục trưởng

Số lẻ 3109

cuongpa@vea.gov.vn

Hoàng Thị Thanh Nhàn

Phó Cục trưởng

Số lẻ 3110

hnhan@vea.gov.vn

Nguyễn Thành Vĩnh

Phó Cục trưởng

 

 

 

 

 

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

VĂN PHÒNG (04.3795.6854)

Nguyễn Xuân Dũng

Chánh Văn phòng

Số lẻ 3113

xuandung@vea.gov.vn

Đặng Thùy Vân

P. Chánh Văn phòng

Số lẻ 3113

thuyvan@vea.gov.vn

Ngô Thị Thu Hiền

Kế toán trưởng/ P.   Chánh Văn phòng

Số lẻ 3115

hienntt@vea.gov.vn

Trần Huyền Trang

P. Chánh Văn phòng

04.3941.3308

 

PHÒNG SINH THÁI (04.3795.6854)

Trần Ngọc Cường

Trưởng phòng

Số lẻ 3111

tcuong@vea.gov.vn

Trần Kim Tĩnh

Phó Trưởng phòng

Số lẻ 3111

kimtinh@vea.gov.vn

PHÒNG QUI HOẠCH BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC (04.3795.6854)

Nguyễn Ngọc Linh

Trưởng phòng

Số lẻ 3112

nlinh@vea.gov.vn

Ngô Xuân Quý

Phó Trưởng phòng

Số lẻ 3112

quybt@vea.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Hải

Phó Trưởng phòng

Số lẻ 3112

 

PHÒNG BẢO TỒN LOÀI (04.3941.2033)

Trần Trọng Anh Tuấn

Trưởng phòng

Số lẻ 3116

anhtuan@vea.gov.vn

Tạ Kiều Anh

Phó Trưởng phòng

Số lẻ 3116

 

PHÒNG QUẢN LÝ NGUỒN GEN VÀ AN TOÀN SINH HỌC (04.3795.6854)

​Nguyễn Đặng Thu Cúc

Phó Trưởng phòng

Số lẻ 3117

 

Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung